Aby zapisać się na szkolenie, prosimy o kontakt w celu sprawdzenia dostępności szkolenia.

W formularzu zawarta jest umowa oraz numer konta do wpłaty za szkolenie.

Wpłaty należy dokonać zgodnie z treścią umowy zawartej w formularzu zgłoszeniowym.

Po zakończonym szkoleniu, uczestnicy otrzymują certyfikat, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodnym z drukiem MEN (z danymi osobowymi tj. datą i miejscem urodzenia oraz nr pesel), numerem wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych oraz fakturę, na podstawie danych z formularza.

Pobierz Formularz Zgłoszeniowy